IVF tedavi seçenekleri

TÜP BEBEK TEDAVİLERİ

Tüp bebek tedavileri-Türkiye

Türkiye’de tüp bebek, tedavi türleri

Çalıştığımız hastanelerde tüp bebek tedavisi ile ilgili olarak tüm modern tedavi yöntemleri sunulmaktadır.

Kısırlık neden olur?
Dünya nüfusunun %15’ nin kısır olduğu varsayılmaktadır. Korunmasız cinsel ilişkiye rağmen 6 ay içerisinde bir bebek beklenmediğinde bu durum, milyonlarca çiftin hem maddi hem de manevi olarak etkilendiği, kısırlık olarak tanımlanır. çalıştığımız hastanelerde doktorlar bu sorunu ortadan kaldırmak için çalba sarf ederlerken, biz de size yurtdışında bir kısırlık tedavisi hakkındaki kararsızlık ve endişelerinizden kurtlumanıza yardımcı oluyoruz. Bu alandaki engin deneyim ve profesyonellik bizim tedavilerimizin kalitesini yansıtmaktadır. Ekip, korkuları umutlara ve mutluluğa dönüştürebilmek için hastalarla sürdürülen açık ve net görüşmelerin ve uzun vadeleri ilişkilerin önemine inanmaktadır. Bu ilişki bir ön görüşme ile başlayıp, IVF tedavisine kadar devam edecektir. Telefon görüşmeleri ve e-postalar yoluyla sizi tamamen Türkiye’ye hazır hale getireceğiz. Ardından Türkiye’de çok deneyimli bir ekibin ellerine teslim edeceğiz sizi ve buradan da bize 7/24 ulaşma imkânınız olacaktır. Dönüşünüzden sonra ise jinekologunuz aracılığıyla sizi takip etmeye devam edip gerektiği kadar size eşlik edeceğiz.

Kısırlık modern toplumlarda yaygınlaşmaktadır. Erkeklerde çevredeki toksin maddelerin ve bunların gelişime olan etkileriyle sprem sayısında bir azalma tepsi edilmiştir. Kadınlarda ise eğitim ve kariyer nedenleriyle gebeliğin ileri bir yaşa bırakılması buna sebep gösterilmektedir. Kadınlarda ortalama menopoza girme yaşı 48 ile 52 arası olmakla birlikte günümüzde artık azalan yumurtla fonksiyonu nedeniyle henüz menopoza girmeden yıllar öncesinde bile artık doğurganlıklarını kaybettiklerini görmekteyiz.

IVF
IVF/ICSI yöntemi doğal süreçleri taklit etmektedir. Bayanlara yumurta sayısını artırıcı hormon iğnesi yapılır ve yumurtalar ultrason ile izlenir. 18mm ile 20 mm’lik bir büyüklüğe ulaştıklarında, olgunlaşmayı tamamlamak üzere yumurtalar bir HCG enjeksiyonu ile taranırlar ki bu da 36 saat içerisinde gerçekleşir. O anda hastalar ameliyathaneye yatırılırlar ve sakinleştirici bir anestezi altında ultrasonla kumanda edilen foliküler giriş çıkış yoluyla yumurtalar alınır.

Bu arada erkekten de sperm alınır, sperm hücreleri değerlendirilir ve en sağlam ve de normal olanlar IVF/ICSI prosedüründe kullanılmak üzere seçilir.

Standart IVF- işleminde yumurtalar özel bir kaba yerleştirilip, yumurta başına 100.000 adet sperm hücresi ile aşılanırlar. Karışım bir inkübatöre yerleştirilir ve ertesi gün yumurtalar döllenme yönünde incelenirler. Normal şartlar altında yumurtaların %70 ila 80’ i döllenmiş olur. Yumurtalar bölünme işlemine devam ederler ve iyileşmeyi takiben 2 gün sonra 4. hücre evresine ulaşırlar. Üçüncü gün embriyolar 8. hücre evresine ulaşmış olup, aynı gün en sağlıklı 3 embriyo alınarak, plastik bir kateter ile kadının rahmine yerleştirilirler. Merkezimizde, rahmin kolayca görülebildiği, dikkatli ultrasonlu gözlem yoluyla komple embriyo transferi gerçekleştirilerek, embriyolar rahim boşluğunun 2 cm altına yerleştirilirler. Bu en iyi gebelik şansını yaratmaktadır. 12 gün sonra gebelik testleri yapılır.

ICSI
IVF işleminde sperm hücreleri ile yumurtalar aynı kaba yerleştirilerek, spermlerin yumurtaları döllendirmesi beklenir. Ancak sperm sayısının düşük veya spermlerin çoğunlukla anormal olması durumunda döllenme meydana gelmez. Bazı bilinmeyen sebeplerden dolayı, normal sperm hücrelerine rağmen döllenmenin meydana gelmediği durumlar da söz konusudur. ICSI- işleminde ise tek tek sperm hücreleri alınarak bir mikro enjeksiyon ile yumurtaya aşılanır ve döllenme garantilenir.

“Yumurtanın döllenmeme” ihtimalini ortadan kaldırdığı için, ICSI işlemleri giderek daha fazla rağbet görmektedirler. Hastanemizde ICSI yönteminin rutin olarak uygulanması sayesinde gebelik oranları da artmıştır. Avrupa’daki hastanelerin aksine ICSI yönteminin burada hiçbir ek maliyeti yoktur.

Bazen testis ile penis arasındaki kongenital tüpünün eksikliği nedeniyle sperm hücreleri bulunamamaktadır. Bu durumda sperm hücreleri bir testis biyopsisi yardımıyla bulunabilir. Bu yöntem TESE yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Bu yolla elde edilen sperm hücreleri ICSI için de kullanılabilirler.

Gebelik oranlarının arttırılması
Başarı oranını yükseltmek için gerektiğinde bir takım yöntemler uygulanır. Örneğin bazı embriyolar kalın bir diş cepheye sahip olup, bu da onların rahim içi mukozasına tutunabilmelerini (yapışmalarını) engellemektedir. Bu sorunu çözebilmek için, yani dış cepheyi inceltebilmek için, lazer ışını kullanılır. Buna desteklenen kuluçka adı verilir. Bazı durumlarda, en iyi embriyolara ulaşabilmek için, yumurtalar 3 gün yerine 5 gün sonra transfer edilirler. 5 günlük embriyo blastosist ve bu yöntem de blastosist transfer yöntemi olarak adlandırılır.

Bir çok başarısız IVF/ICSI denemesinin nedenlerinden biri de embriyonun kromozomal anomalisi olabilir. Bunun için PGD (döllenme öncesi tanısı), uygulanır. Bu teknik ile 4 hücreli embriyodan dikkatlice bir hücre alınır ve kromozom analizi yapılarak incelenir. Normal kromzomlara sahip embriyolar seçilerek ertesi gün kadının rahmine yerleştirilir.

Bazı IVF/ICSI döngülerinde birçok embriyo çekilerek ve içlerinden iyi olan üçünün kullanımından sonra, geriye kalanlardan kaliteli olanlar ileriki kullanım için dondurulurlar.
Embriyo dondurma yöntemi günümüzde ileri derecede geliştirilmiş bir teknik olup, kadınlara başka bir gebelik şansı yaratmaktadır. Embriyo transferi, ilaç tedavisi gerektirmemesi nedeniyle normal döngüden daha az maliyetli olup, ayrıca anestezi de gerektirmemektedir. Çiftin bir çocuk daha istemesi veya uygulanan döngünün başarısız geçebilmesi durumuna karşı, embriyolar uzun yıllar dondurularak saklanabilirler.

Tek bakışta tüm tedavi yöntemleri:

IVF
ICSI
Criopreservation
MESA
TESE (Micro Tese)
Assisted hatching
Endometrial coculture
IMSI
PGD
FNA
Spermiogramm

Tedavi akışı:

1. Yumurtalıkların medikal yolla uyarılması:
Yumurtalıkların medikal yolla uyarılması ile mümkün olabildiğince çok sayıda yumurta elde edilmeye çalışılır. Böylece döllenen yumurta ve üretilen embriyo sayısı ve buna bağlı olarak da hastanın gebelik şansı arttırılmaktadır.

Başlangıç döngüsü – size hormon tabletleri verilir. Bu süre zarfında yumurtalar ultrasonla ve hormon analizleri ile takip edilerek, bozulmadan alınırlar.

Yumurta hücresi uyarılması yaklaşık 12 gün sürmektedir. Yani ilaçları ülkenizde dealmaya başlayıp, 10. ila 11. gün İstanbul’a seyahat edebilirsiniz.

2. Yumurtaların alınması:
Yumurtalar hafif bir anestezi altında ve ultrasonlu takip yöntemiyle özel bir iğne yardımıyla vajinadan içeri girilerek alınır. Laboratuarda bu yumurtalar özel kaplar içerisinde kontrol altında tutulurlar. Aynı gün içerisinde eşinizden sperm hücreleri alınır.

3. Dölleme ve embriyoların gelişimi:
Yumurtalar laboratuar ortamında sperm hücreleri ile döllenirler ve 3-4 gün embriyoların gelişmeleri beklenir. Anne adayının rahmine yerleştirilmek üzere gelişen embriyolardan sadece en iyileri seçilir.

4. Embriyoların rahme yerleştirilmesi:
Seçilen sağlıklı embriyolar özel bir kateter yarımıyla rahime yerleştirilirler. Ardından gebeliğin oluşması için rahme yapışmaları beklenir.

5. Gebelik takibi:
Embriyo transferini takiben hastaya destek amaçlı progesteron içerikli ilaçlar verilir ve haftalık ultrason incelemeleri ile hormon testleri yapılır. Kan değerleri sayesinde, embriyo transferinin 12. ila 13. gününde gebelik tespit edilir.

Tedaviniz boyunca psikolojik destek
Tedavinin ileri teknolojik yöntemlere rağmen başarıyla sonuçlanamayacağı malumdur. Konu çocuk sahibi olmak olunca, çoğu zaman duygusallık baş gösterir. Çalıştığımız hastaneler her an için kendinizi iyi hissetmenizi istediğinden, sizi bunun için özel olarak eğitilmiş uzman psikologları ile destekler.

Lütfen her türlü sorunuz için bizimle iletişime geçiniz.