Göz laser

Göz laser

Burada göz lazeri ve lens implantları konuları hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

1) Göz lazerli ameliyatı (kornea yöntemleri):
Uygulamada iki değişik kornea yöntemi mevcuttur.

  • Lasik
  • Lasek

a) LASIK Laser-in-situ Keratomileusis
Lasik kelimesinin genel anlamı, kornea tabakasının içerisindeki yapının lazer teknolojisi ile değiştirilmesidir. 1990 yılından beri bu yöntemle yaklaşık 12 milyon göz lazer tedavisi gerçekleştirilmiştir. Günümüzde Lasik teknolojisi ile, görme kusurlarının yaklaşık %90’ı tedavi edilebilmektedir.

Geniş uygulama alanı ve çabuk iyileşme süreci nedeniyle, ağrısız olarak en modern ve hassas tekniklerle gerçekleştirilen bu tedavi yöntemi dünya çapında giderek popülerleşmektedir. Görme kusuru ne kadar az ise, tedavi de o kadar başarılı olmaktadır. Pratikte, Lasik teknolojisi, hafif ve orta dereceli miyopluk, hafif dereceli hipermotropluk ve hafif astigmatizmde uygulanmaktadır. Lasik tedavisi ayakta yapilan bir tedavidir.Hastaneye yatmanıza gerek yoktur.

Laserli doku traşlanması, 30 ila 90 saniye sürmektedir. Göz hareketlerini izleme sistemi sayesinde, gözünüz sürekli kontrol edilebilmektedir. Gözlerinizi rastgele hareket ettirdiğinizde lazer ışınları sayesinde bir saniye içinde yüzlerce kontrol yapılabilmektedir..

LASİK yönteminin önemli hususları:
Son derece yüksek hassasiyetli ve kalici sonuçlar elde edilir.

Görme kusurunun düzeltilmesi korneanın iç kısmında gerçekleştirilir.

Ameliyat sırasında ve sonrasında ağrı yoktur.

Uygulamada iki farklı Lasik uygulaması bulunmaktadır:
– Mikrokeratomlu standart lasik uygulaması
– Lazerli keratom ile femto lasik uygulaması

a1) Mikrokeratomlu standart lasik
Uygulamaya başlamadan önce doktor göz kapağını temizler ve ardından göz kapağının sabitlenmesi için bir göz kapak tutucu devreye konur.

Bu yöntemde mikrokeratomun bilgisayarla kumanda edilen bıçağı ile korneanın üst yüzeyinden, kornea ile flep arasında çok ince bir bağlantı kalana kadar ince bir flep traşlanır.

a1a) Standart LASIK aşamaları
Bu yöntemde mikrokeratomun bilgisayarla kumanda edilen bıçağı ile korneanın üst yüzeyinden, kornea ile flep arasında çok ince bir bağlantı kalana kadar ince bir flep traşlanır. 20 saniyelik kısa bir süreliğine bir karartı ve hafif bir baskı hissi hissedersiniz.

Ardından bu flep bir kapak gibi kaldırılır ve bunu takip eden, bilgisayarla kumanda edilen tüm işlem doktor tarafından mikroskop üzerinden takip edilir.

Korneanın iç dokusu Excimer lazer cihazı ile görme kusuruna bağlı olarak traşlanır. Bu lazer ışınlamalarını duyar ancak, hissetmezsiniz!

Bu işlemi takiben kornea kapağı hafiçe üzerine bastırılarak yerine yerleştirilir. Bu kornea flepi dikiş gerektirmeyip, kendiliğinden yerine yapışır ve birkaç gün içerisinde tekrar doku ile birleşir.

Bekleme odasındaki kısa bir dinlenme molasını takiben doktor son bir kontrol yapar.

Cerrahi müdahaleyi takiben hafif sisli görme ve hafif göz yaşarması çok normaldir. Henüz birkaç saniye geçtikten sonra yeterli görme gücü yerine gelir ve artık gözlük veya kontak lens kullanmanızı ortadan kaldırmış olur. Yaklaşık 4 ila 8 haftalık bir süre sonunda görme gücü genellikle sabitlenir.

a2) Lazer keratomlu intralase yöntemi, Femto Lasik
Femto saniye lasik, “Lasik lazer” veya “intra lasik” olarak da adlandırılan femto lasik miyopluk, hipermetropluk ve astigmatizmin lazerli göz tedavisinde ortaya yeni bir yöntem koymaktadır.

Femto lasik yönteminde excimer lazerin yanında bir de femto saniye lazeri kullanılır. Şimdiye kadar lazerli lasik ameliyatlarda korneadan mikrokeratom ile ince bir flep traşlanarak geriye doğru açılmaktaydı. Modern femto lasik tekniğinde ise femto saniye lazeri mikrokeratomun yerine geçer ve ilk kez lazerli lasik göz tedavisinin mekanik cihazlar kullanılmadan gerçekleşmesine olanak tanır.

Lazerli kesimi takiben korneanın üst flepi geriye doğru açılır ve kornea tabakası lazerli lasik ameliyatında olduğu gibi excimer lazer cihazı ile traşlanarak görme kusuru düzeltilir.

Yeni yöntemin avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır. Hastanede öncelikle ayrıntılı bir muayene sonrası femto lasik uygulamasının gözünüze bir artı değer katıp katmayacağı konusunda karar verilir.

b) Lasek (Laser Epithelial Keratomileusis)
Lasek uygulaması PRK ve LASİK tekniği arasında sayılması gereken bir yöntemdir.

4 diyoptri miyop ve astigmatın, 3,5 diyoptri hipermetrop ve astigmatın bulunduğu düşük görme kusuruna sahip ve korneası lasik uygulaması ile tedavi edilmeyecek kadar ince olan gözlerde uygulanabilir.

Lasikli ameliyatların tersine korneanın arka yüzü değil, ön yüzü işlem görür. Aynı şekilde bir kornea flepi alkol içeren bir çözelti ile kaldırılır ve tedavi sonrası tekrar yerine yerleştirilir. Burada kendiliğinden yerine sabitlenerek iyileşir.

d) Monovizyon (okuma gözlüğüne karşı)
Monovizyon uygulamasında bir göz, okumanın daha iyi gerçekleşebilmesi için, biraz daha az düzeltilir. Monovizyon yönteminin prensibi, gözlerden birinin uzak diğerinin ise yakın için düzeltilmesine dayanır. Genel itibariyle bu sistemde daima aynı anda bir yakın ve uzak görüntüsü oluşur ve çeşitli bilinç dışı işlevler hakkında beyin ihtiyaç duyulan görüntüyü seçer. Burada yakın ve uzak konusundaki merkezlemenin çok hassas olması gerektiğinden, bu yönteme alışmak biraz sabır gerektirir.

Hastaların yüzde 75’i bir monovizyon uygulaması sonrasında kendilerini çok rahat hissederler. Bu tedavi öncelikle hangi hastanın bu yönteme iyi uyum sağlayabileceğinin test edilmesi için kontakt lensler vasıtasıyla denenir.

e) Supracor Lasik (okuma gözlüğüne karşı)
Yakını görmede problem yaşayanlara uygulanan, yakın görüşün düzeltilmesini sağlayan oldukça basit bir işlem olan supracor tedavisinde, gözün dış yüzeyine excimer laser uygulanılarak kornea nazikçe yeniden şekillendirilmektedir. Hem yakın görüşün düzeltilmesinde etkili, hem de diğer uygulamalara göre oldukça güvenilir olan supracor tedavisi, önceleri lasik geçiren hastalara da uygulanabilen bir yöntemdir.

Supracor tedavisinde amaç günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız ve yakından baktığımız yazıları rahatlıkla okuyabilmemizi sağlamaktır. Örneğin bir gazete, bilgisayar, telefon ya da restoran menüsü gibi yakından bakılan yazıları okumak için supracaor tedavisi ile gözün görüş gücü iyileştirilerek hasta bu yazıları gözlüksüz bir şekilde okumaktadır.

Supracor tedavisi tek seansta %90′lık bir başarı sağlar. Son dönemlerin en etkili ve güvenilir yakın görme tedavi metodu olan supracor tedavisi uzak görmeyi hiçbir şekilde engellememektedir.

e) Kamra inlay lensleri (okuma gözlüğüne karşı) göz laser ile de yapιlabilir.
Göz merceğinin yakına odaklanamaması sonucu oluşan ve genellikle 40 yaş üzeri kişilerde görülen”yaşa bağlı yakın görememe şikayeti” ( presbiyopi ), artık yepyeni bir yöntem ile tedavi ediliyor. Kornea bölgesi ile uyumlu, ortası delik bir mikro implantın kornea bölgesine yerleştirilmesi esasına dayanıyor. Kamra Inlay” tedavisi, ortası delik olarak tasarlanmış bir implanttır. Kamra Inlay göz bebeğinin üzerindeki saydam tabakaya yerleştiriliyor. Bu basit işlemin ardından okuma gözlüğüne ihtiyaç kalmıyor.

Bugüne kadar uygulanan diğer yöntemlere nazaran üstünlükleriyle dikkat çeken ” Kamra Inlay ” teknolojisi, ileri yaşlarda kullanılan okuma gözlüklerini 10 dakikada attırıyor. Uzmanların yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştıkları ve son bir yıldır dünyada pek çok ülkede isim yapmış göz hekimlerince uygulanıyor. Kamra Inlay tedavisi, ancak IFS teknolojisinin olduğu ameliyathanelerde yapılabilmektedir. IFS; Intralase Femto Saniye Lazerin en ileri versiyonudur. IFS ile korneada kusursuz bir kapak oluşturulur ve eğer hastada bir uzak görme problemi de var ise önce lazer tedavisi ile bu problem giderilir. ” Karma Inlay yerleştirilerek flap kapatılır. Bu tedavi miyop veya hipermetrop hastalara aynι zamanda lasik uygulanarak da yapιlabilir. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

2) Lens yerleştirme yöntemi
Kornea uygulaması yüksek görme kusurlarında aşılmaması gereken doğal sınırlarına ulaşmaktadır. Miyoplukta bu durum yaklaşık -10 diyoptride ve hipermetroplukta da +4 diyoptride başlar. Bu yöntem aynı zamanda presbiyopiye karşı da kullanılmaktadır.

Bu yöntem üç bölüme ayrılır:

  • Intraoküler lensler (Fakik OIL)
  • Intrakorneal halka segmanlar (INTACTS)
  • Presbiyopide ise multifocal lensler

2a) Intraoküler lensler

Göz içerisine nakledilen göz içi lensleri

Çok yüksek miyop veya hipermetrop olan ve fakat fazlasıyla ince bir kornea tabakası nedeniyle lazerli müdahaleye uygun olmayan gözlerde görme kusuru FAKIK – IOL – ameliyatı ile düzeltilebilir.

Olası kornea kusurlarının düzeltilmesine yönelik bir lasik lazer ameliyatı ile bağlantılı olarak 7 ila 25 diyoptri arası miyopi ve 5 ila 13 diyoptri arası hipermetropi görme kusurları düzeltilebilir.

2a1) Uygulama alanı
FAKIK-IOL ameliyatları 18 yaş üstü ve glokom (yüksek göz tansiyonu), bazı retina hastalıkları,katarakt veya glokom (karasu) muzdarip olan hastalarda uygulanabilir. Bu ameliyatın uygulanabilirliği konusundaki karar, görme kusuru derecesinin, göz bebeğinin karanlıktaki büyümesinin ve korneanın tam olarak şeklinin belirlendiği detaylı bir ön muayene sonrası verilebilir.

2a2) Ameliyat
FAKIK-IOL ameliyatı yüksek miyopluk ve hipermetropluk derecelerine sahip hastalarda kesin sonuçlar vermektedir. Göz hastanemizde bu uygulamalar için sadece en iyi yapay göz lensleri kullanılır. Ameliyatla göze yerleştirilen yapay lens, uyumunu ve optik özelliklerini ömür boyu sürdürür. Ameliyat sonrası bu yapay lens ne dışarıdan belli olur ne de hastanın kendisi tarafından yabancı bir cisim olarak algılanır.

2b) İntrakorneal halka segmentleri (Intacs)
Intacslar, miyopluğun düzeltilmesi için göz korneasına yerleştirilen, yarım ay şeklinde, şeffaf ve minik yapay nakledilmiş dokulardır.

2b1) Uygulama alanı
1 ila 4 diyoptrilik bir miyopluğa sahip, korneaları göz laser ameliyati için fazlasıyla ince olan ve özellikle buna ilaveten dejeneratif bir kornea hastalığı keratokonusdan muzdarip olan hastalarda bu yöntem, bir taraftan görme kusurunu düzeltmek ve diğer taraftan ilerlemiş aşamada olan ve tedavi edilemeyen hastaliğı yavaşlatmak ve hatta durdurmak için uygulanmaktadır.

2b2) Ameliyat
Bir INTACS ameliyatı tek bir göz için yaklaşık 10 dakika sürüp, bu ameliyatta da her iki göz arasında bazen yaklaşık iki günlük bir ameliyat molası verilir. Ameliyat olan göz ameliyat sonrası sadece bir gün boyu bandajlı tutulmaktadır. Bu süre zarfında hasta hiçbir ağrı hissetmez. Bir gün sonra bandaj çıkarılabilir ve hasta görme desteği kullanmaksızın, günlük hayatını sürdürebilecek derecede, net görür.

2c) Presbiyopide multifokal lensler
Esas itibariyle bu yapay lensler ile gözün yakın mesafelere ayarlama esnekliğini kaybettiği, yaşlılığa bağlı hipermetropluk olarak da adlandırılan, presbiyopi düzeltmeleri yapılır.

Multifokal lenste çeşitli genişlikte konsantrik halkalar “üst üste koyulur” ve bu sayede gözün bilinç dışı doğru görme alanını seçtiği, çeşitli görme alanları veya odak noktaları oluşturulur.

Multifokal lensler uzun zamandır mevcut olup, son yıllarda, bu alanda bir kez daha büyük gelişmeler elde edilmiştir.